JANGAN MEMBUAT PATUNG BERHALA

10-perintah-allah

10 Perintah Allah :

Perintah Pertama (Bagian ke-9) :

Perintah pertama dalam sepuluh perintah Allah menuntut: “Kamu jangan membuat patung berhala”. Allah yang transenden telah menampakkan diri kepada Israel, bangsa terpilih. Dia adalah segala-galanya, tetapi serentak pula ia adalah lebih besar daripada segala perbuatan-Nya (Sr 43:27-28). Ia adalah Bapa dari segala keindahan (bdk Keb 13:3). Dalam Perjanjian Lama memang ada larangan tentang pembuatan patung (bdk Ul 4: 15-16). Namun dalam perjanjian lama pula Allah juga menyuruh, atau mengijinkan pembuatan patung, sebagai lambang yang harus menunjuk kepada keselamatan dengan perantaraan sabda yang menjadi manusia, contohnya : ular tembaga, tabut perjanjian, kerub, dan sebagainya.

Berkenaan misteri penjelmaan Sabda menjadi manusia, maka konsili ekumene ketujuh di Nisea (787) membela penghormatan kepada ikon (gambar), yang menampilkan Kristus atau juga Bunda Maria, para Malaikat dan orang kudus melawan para ikonoklas. Dengan penjelmaan mernjadi manusia, Putera Allah membuka satu “tata gambar”yang baru.

Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama, yang melarang patung dan berhala. Karena “penghormatan yang diberikan kepada satu gambar menyangkut gambar, penghormatan pribadi yang digambarkan di dalamnya” (Kon Nicae II). Pengormatan yang diberikan kepada gambar-gambar adalah satu “penghormatan khitmad”, bukan penyembahan; penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. [SHD]